Doučování žáků škol - národní plán obnovy

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doba trvání programu: od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2023

Stručný popis programu: Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Doučování je realizováno na 1. i 2. stupni ZŠ v hlavních vyučovacích předmětech

Cíl programu: Cílem je podpora adaptace žáků po návratu k prezenční výuce. Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období.

Aktivity programu jsou financovány Evropskou unií – Next Generation EU.

Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy