MAP Frýdlantsko

Projekt MAP Frýdlantsko mapuje vzdělávání na Frýdlantsku, aby naše děti měly lepší šance ve škole i v životě. 

MAP Frýdlantsko II navazuje na MAP realizovaný v letech 2016-18 a bude tu pro Vás od září 2018 do srpna 2022

Projekt si klade za cíl prohloubení procesu společného plánování v území, prohloubení procesu spolupráce mezi školami a územím a rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánování i na další subjekty.

Prakticky to znamená: setkávání učitelů a zainteresované veřejnosti, workshopy a regionální konference, podpora odborníků při vzdělávání v regionu (lektorky FIE, koordinátor pro podporu čtení).

Veškeré informace najdete na: https://www.mapfrydlantsko.cz/