Informace a platba obědů

Každé dítě má přidělený variabilní symbol. Obědy se platí pouze bezhotovostně -převodem z účtu (každý žák má svůj osobní variabilní symbol). Obědy jsou splatné vždy k 25. dni předcházejícího měsíce (např. obědy za září se platí do 25. srpna apod.).
Číslo účtu: 107-7509910287/0100 zálohově na měsíc.

Pokud dítě onemocní, má první den nemoci nárok na oběd. Ten bude vydán zákonnému zástupci od 11.30 do 11.45 hodin v jídelně školy do přinesených nádob. Další obědy má odhlášeny. Obědy se odhlašují nejpozději do 14 hodin předešlého dne na tel. čísle  607 492 517 nebo na emailu jaroslava.bartosova@rasnicka.cz, vizte také stránku Kontakty.

Obědy budou vyúčtovány k 30.6 2023.

Řád školní jídelny a Přihlášku na obědy naleznete na stránce Dokumenty ke stažení.

Nově od 1. 2. 2023

Ceny stravného MŠ

dítě do 6 let                                                                    pokud dítě v aktuálním šk.roce dosáhne 7 let

- dopolední svačina       11,-Kč                                      - dopolední svačina       11,-Kč         
- oběd                            21,-Kč                                      - oběd                            23,-Kč
- odpolední svačina       11,-Kč                                      - odpolední svačina       11,-Kč

CELKEM………….……43,- Kč                                     CELKEM: …………...…45,- Kč                            

Zálohová platba na měsíc 860,- Kč.                             Zálohová platba na měsíc 900,- Kč.

 

Ceny obědů ZŠ

od  7-10 let    ……….     27 Kč  / 540 Kč měsíčně
od  11-14 let …………    30 Kč / 600 Kč měsíčně

Z důvodu opakovaného nárůstu cen vstupních surovin je zdraženo stravné. Současně se budeme snažit zlepšit pestrost stravy.